Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de lessen Yoga Happiness als de privésessies Hypnotherapie. Ze gelden zonder uitzondering voor iedere cursist of client. Bij inschrijving gaat de cursist/client akkoord met deze Algemene voorwaarden. Yoga Happiness en Hypnotherapie maken onderdeel uit van de activiteiten van Praktijk IJsselvallei.

Eigen risico en aansprakelijkheid

De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien de cursist onder medische behandeling is neemt zij/hij contact op met de behandelaar over het volgen van de lessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben van welke aard dan ook. Voor eventueel opgelopen letsel, voor tijdens of na de lessen kan Praktijk IJsselvallei op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent, ook als dit niet relevant lijkt. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen en mogelijkheden. Praktijk IJsselvallei is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

Betaling

Via de website Praktijkijsselvallei.nl wordt het cursusbedrag en het aantal lessen bekend gemaakt . Het cursusbedrag dient voor de start van ieder cursusblok te zijn betaald, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt ook voor overeengekomen privésessies. In geval van verhindering bij een privéconsult dient de afspraak uiterlijk 48 uur van te voren te worden afgezegd. Anders worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Een 10-lessenkaart voor yoga is vier maanden geldig. De lessen kunnen ook als privéles worden gebruikt, waarbij vijf lessen gelijk staat aan één privéconsult. Een cursist die een jaarcontract van 32 lessen aangaat, betaalt 10 keer maandcontributie. De maandelijkse betaling is in de eerste week van de nieuwe maand via een automatische overschrijving. De contributie start in september en eindigt in de maand juni van het daaropvolgende jaar. In de zomermaanden juli en augustus is er geen les.

Wijzigingen

Praktijk IJsselvallei behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden in dat geval tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd de aangepaste voorwaarden. De meest recente versie staat op de website. Evenzo behoudt Praktijk IJsselvallei zich het recht voor cursusprijzen, -tijden of -data te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd. Indien een cursist het niet eens is met de betreffende wijziging, kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan. Bij andere reden van opzegging geldt een opzegtermijn van één maand.

Restitutie gemiste lessen

Restitutie van het lesgeld van gemiste lessen is niet mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is niet mogelijk een gemiste les in te halen op een ander tijdstip.

Annuleren van geplande lessen

Praktijk IJsselvallei behoudt zich het recht voor om maximaal twee lessen per cursusseizoen te laten vervallen zonder deze in te halen (in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden). Indien er meer lessen moeten worden ingehaald dan zal dit gebeuren aan het einde van het cursusseizoen in de maand juni.

Vakanties

In de maanden juli en augustus zijn er geen lessen of sessies. Het geldende lesrooster is te vinden op de website.

Inschrijfgeld

Inschrijfgeld voor nieuwe leden voor yogalessen bedraagt €20